The First Bát Tràng Museum by national artist vũ thắng
Menu
The First Bát Tràng Museum by
national artist vũ thắng
Menu

Sản phẩm lưu niệm

tại Bát Tràng Museum

CONTACT TO BUY

Bình hoa mèo xanh ngọc

CONTACT TO BUY

Bình tulip 5 vòi xanh đậm

CONTACT TO BUY

Bình tulip đầu rồng 9 vòi vẽ hoạ tiết

CONTACT TO BUY

Bình tulip nhiều vòi trắng

Chung tay vì Bát Tràng Museum

Tất cả những đóng góp bằng tinh thần hay vật chất của quý vị sẽ là sự chung tay cùng Bảo tàng lưu giữ tinh hoa và phát triển nghệ thuật gốm sứ Việt Nam.

CÁM ƠN VÌ ĐÃ
ĐỒNG HÀNH

If you want to keep track on what’s happening here from time to time.

Xin hãy giữ liên lạc để nhận những thông tin mới nhất từ Bát Tràng Museum.