The First Bát Tràng Museum by national artist vũ thắng
Menu
The First Bát Tràng Museum by
national artist vũ thắng
Menu
CONTACT TO BUY

Bình tulip 5 vòi xanh đậm

CONTACT TO BUY

Bình nấm men xanh ngọc

CONTACT TO BUY

Bình men nâu khắc sen cá

CONTACT TO BUY

Cặp ngựa men xanh đồng

Chung tay vì Bát Tràng Museum

Tất cả những đóng góp bằng tinh thần hay vật chất của quý vị sẽ là sự chung tay cùng Bảo tàng lưu giữ tinh hoa và phát triển nghệ thuật gốm sứ Việt Nam.

CÁM ƠN VÌ ĐÃ
ĐỒNG HÀNH

If you want to keep track on what’s happening here from time to time.

Xin hãy giữ liên lạc để nhận những thông tin mới nhất từ Bát Tràng Museum.