The First Bát Tràng Museum of Ceramic art by
national artist vũ thắng
Menu
The First Bát Tràng Museum of Ceramic art by
national artist vũ thắng
Menu

Sản phẩm lưu niệm

tại Bát Tràng Museum

CONTACT TO BUY

Đèn ngủ cỏ lau

CONTACT TO BUY

Tượng gia đình cún con

CONTACT TO BUY

Hoa sen sơn mài

CONTACT TO BUY

Tranh Van Gogh

Chung tay vì Bát Tràng Museum

Tất cả những đóng góp bằng tinh thần hay vật chất của quý vị sẽ là sự chung tay cùng Bảo tàng lưu giữ tinh hoa và phát triển nghệ thuật gốm sứ Việt Nam.

CÁM ƠN VÌ ĐÃ
ĐỒNG HÀNH

If you want to keep track on what’s happening here from time to time.

Xin hãy giữ liên lạc để nhận những thông tin mới nhất từ Bát Tràng Museum.