The First Bát Tràng Museum by national artist vũ thắng
Menu
The First Bát Tràng Museum by
national artist vũ thắng
Menu

Cặp cây đèn đời Mạc

Cặp cây đèn đời Mạc men vân đá.

Những nghiên cứu của nghệ nhân trên những tác phẩm gốm cổ, được phục dựng lại theo một cảm nhận mới.

Kích thước cao 150cm, rộng 60cm, cao 100cm, rộng 40cm
Kỹ thuật        vuốt tay, tao hình, đắp nổi
Màu sắc       xanh vân đá

Hình tham khảo

If you want to keep track on what’s happening here from time to time.

Xin hãy giữ liên lạc để nhận những thông tin mới nhất từ Bát Tràng Museum.