The First Bát Tràng Museum by national artist vũ thắng
Menu
The First Bát Tràng Museum by
national artist vũ thắng
Menu

Đĩa khắc cảnh quê

Đĩa bày cỡ lớn khắc phong cảnh quê

Màu men đặc trưng của nghệ nhân, phong cảnh quê hương giản dị mộc mạc, đĩa này vừa để bày hoặc treo dựng như một bức tranh.

Kích thước đường kính 50cm
Kỹ thuật       vuốt tay, khắc chìm, chồng màu
Màu sắc      nhiều màu

If you want to keep track on what’s happening here from time to time.

Xin hãy giữ liên lạc để nhận những thông tin mới nhất từ Bát Tràng Museum.