The First Bát Tràng Museum by national artist vũ thắng
Menu
The First Bát Tràng Museum by
national artist vũ thắng
Menu

Lư hương đời nhà Mạc

Lư hương đời nhà Mạc men vân đá

Những nghiên cứu của nghệ nhân trên những tác phẩm gốm cổ, được phục dựng lại theo một cảm nhận mới.

Kích thước cao 95 cm, rộng 78 cm
Kỹ thuật       vuốt tay, tạo hình, đắp nổi
Màu sắc      xanh vân đá

Hình tham khảo

If you want to keep track on what’s happening here from time to time.

Xin hãy giữ liên lạc để nhận những thông tin mới nhất từ Bát Tràng Museum.