The First Bát Tràng Museum by national artist vũ thắng
Menu
The First Bát Tràng Museum by
national artist vũ thắng
Menu

Chum men đỏ khắc rồng

Chum gốm cỡ lớn, men đỏ, được khắc chìm hoạt tiết rồng và mây.

Rất khó để làm được màu men đỏ với sắc độ như thế này. Trong cuộc đời làm gốm của nghệ nhân, đây là tác phẩm khổ lớn duy nhất có màu đỏ mà ông cực kỳ tâm đắc. “Đó thực sự là một sự may mắn, một món quà”

Kích thước cao 85cm, rộng 52cm
Kỹ thuật       vuốt tay, khắc chìm
Màu sắc      đỏ

If you want to keep track on what’s happening here from time to time.

Xin hãy giữ liên lạc để nhận những thông tin mới nhất từ Bát Tràng Museum.