The First Bát Tràng Museum by national artist vũ thắng
Menu
The First Bát Tràng Museum by
national artist vũ thắng
Menu
LIÊN HOAN PHIM ITALIA 2023
TRIỂN LÃM BẢN THỂ – NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ VIỆT & Ý TRUYỀN CẢM HỨNG
Vũ Khánh Tùng: “Cuối cùng tôi đã ướm vừa đôi giày của bố”
Những chiếc giày gốm
Không gian triển lãm “CHIẾC GIÀY GỐM BÁT TRÀNG & CUỘC DẠO CHƠI CÙNG VĂN HOÁ Ý”
Khai mạc triển lãm “CHIẾC GIÀY GỐM BÁT TRÀNG & CUỘC DẠO CHƠI CÙNG VĂN HOÁ Ý”
Triển lãm “CHIẾC GIÀY GỐM BÁT TRÀNG & CUỘC DẠO CHƠI CÙNG VĂN HOÁ Ý”
“Gốm đã nung thế đấy!”
“Sáng tạo của bác Thắng mang chúng tôi đến hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác”
Chắt chiu từ hạt phù sa sông Mẹ
Bát Tràng có bảo tàng gốm
Nghệ nhân ưu tú Vũ Đức Thắng & Chiếc chân gốm độc bản
Gốm Hồn Đất Việt