The First Bát Tràng Museum of Ceramic art by
national artist vũ thắng
Menu
The First Bát Tràng Museum of Ceramic art by
national artist vũ thắng
Menu
TRIỂN LÃM BẢN THỂ – NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ VIỆT & Ý TRUYỀN CẢM HỨNG
Triển lãm “CHIẾC GIÀY GỐM BÁT TRÀNG & CUỘC DẠO CHƠI CÙNG VĂN HOÁ Ý”